Wersja Zolta

Wersja dostępna od Maja

Zasady wersji Żółtej:

 1. Wstęp na własną odpowiedzialność od 18 roku życia. (Obsługa może poprosić o wylegitymowanie się dowodem osobistym).
 2. W pokazie stanowczo odradzamy udziału osobom z jakimikolwiek przewlekłymi chorobami (w szczególności chorobami serca,
  nadciśnieniem, padaczką, astmą, epilepsją, wszelkimi fobiami itp.), rozrusznikami serca, metalowymi wstawkami w ciele lub aparatami słuchowymi.
 3. Postacie napotkane na drodze mogą dotykać odwiedzających, używać wobec nich urządzeń które mogą wywoływać dyskomfort oraz chwilowy
  ból, postacie mogą również starać się unieruchomić odwiedzającego oraz oddzielić go od grupy. Należy pamiętać, że obsługa działa w totalnej
  ciemności, dlatego nie zawsze jest w stanie w 100% skontrolować swoje działania.
 4.  Dla niektórych uczestników czas przejścia może znacznie się wydłużyć.
 5. W przypadku wybrania wersji ŻÓŁTEJ, przed wejściem konieczne jest odręczne podpisanie oświadczenia przez każdego z uczestników.
 6. W przypadku wybrania wersji ŻÓŁTEJ, jakiekolwiek skargi na obsługę nie będą uwzględniane.
 7. W przypadku wersji ŻÓŁTEJ nie łączymy ze sobą grup, a maksymalna wielkość grupy może liczyć 5 osób.


OPIS WERSJI PROSIMY TRAKTOWAĆ POWAŻNIE! W TRAKCIE PRZEJŚCIA NIE MA MOŻLIWOŚCI ZMIANY WERSJI!


Wersja ta przygotowana jest dla osób które mają już duże doświadczenie z tego typu rozrywką i pragną urealnić swoje doznania dodatkowymi bodźcami, jakimi są ból, bardzo
bliski kontakt fizyczny ze strony obsługi, czy też nękanie psychiczne. Ryzyko związane z udziałem w tej wersji pokazu jest bardzo duże, na ciele uczestnika na pewno
zostaną ślady, takie jak obtarcia, siniaki, drobne skaleczenia wywołane ucieczką, jak również działaniami obsługi; odzież po udziale w tej wersji może być np. mokra.
Istnieje spore ryzyko wystąpienia poważniejszych urazów. Podczas tej wersji uczestnik może zostać uwięziony, odłączony od grupy oraz nękany na różne sposoby.

P.S. Mniej niż 5% grup decyduje się na wybór wersji ŻÓŁTEJ, podczas przejścia wersji ŻÓŁEJ około 80% uczestników rezygnuje w trakcie jej trwania głównie ze względu na bodźce bólowe.

Inne Wersje

Wersja
różowa

Pain
Fear
fun
Zasady
i informacje

Wersja
zielona

Pain
Fear
fun
Zasady
i informacje

Wersja
żółta

Pain
Fear
fun
Zasady
i informacje

Wersja
czerwona

Pain
Fear
fun
Zasady
i informacje

Pain
Fear
fun
Dostępne
wkrótce

Pain
Fear
fun
Dostępne
wkrótce

Kontakt

Znajdź nas

Kraków
Floriańska 6

Rezerwacje telefoniczne

666 986 069

Godziny wstępu